Allar loturnar í Stjórnendanáminu

Stjórnendanám

Yfirlit

Skráðu þig í allar loturnar í Stjórnendanáminu með einni greiðslu. 

Hægt er að taka námið á einu og hálfu ári en nemendur hafa í mesta lagi þrjú ár til að klára allar loturnar. 

Endurmenntun fyrir stjórnendur og millistjórnendur

Kröfur í nútíma rekstri eru miklar og veröldin breytist á ógnarhraða. Því er nauðsynlegt að hafa yfirgripsmikla þekkingu til að sinna starfinu sem skyldi.

Vinnumarkaðurinn þarf stjórnendur og millistjórnendur sem hafa rétt verkfæri á höndum sér til að bregðast við breytingum jafnhratt og þær koma. Ef eina verkfærið í boði er hamar verða öll vandamálin nagli. Með því að búa yfir góðri verkfærakistu er hægt að bregðast við ólíkum vandamálum á mismunandi hátt sem leiðir af sér betri og skilvirkari stjórnun.

Námið veitir:

 • Fagleg og sjálfstæð vinnubrögð
 • Aukið sjálfstraust
 • Meiri starfsánægju
 • Aukin tækifæri á vinnumarkaði
 • Engar forkröfur um menntun
 • Unnið er með raunveruleg viðfangsefni sem veita nemendum aukna færni í starfi
 • Farið er yfir stjórnun, verkstýringu og mannaforráð
 • Námsmat tekur tillit til ólíkra þarfa nemenda
 • Þátttakendur hafa möguleika á að klára öll námskeiðin á tveimur árum
 • Námið er að öllu leyti kennt í fjarnámi
 • Styrkhæft hjá fræðslusjóðum 
Hagnýtar upplýsingar

Næsta upphafsdagsetning er 3. september 2023

Dagskrá

Upplýsingar um lotur

Námið samanstendur af fimm sjálfstæðum lotum. Æskilegt er að ljúka lotu 1 áður en lota 2 er tekin en það er þó ekki skylda.
Hver lota skiptist í áfanga sem eru mismargir eftir lotum. Hver áfangi hefst á sunnudegi og tekur eina viku. Gert er ráð fyrir að nemendur verji um 10 klst. í nám og verkefnavinnu í hverri viku. Hóparnir hittast reglulega í gegnum internetið og hafa greiðan aðgang að kennurum á meðan á námi stendur.

LOTURNAR ERU EFTIRFARANDI:

Lota 1: Ég - stjórnandinn/millistjórnandinn

 • 12 áfangar - 13 vikur
 • Fjallar um einstaklinginn í þeirri stöðu sem hann gegnir; „hvers vegna er ég hér", „hversu hæfan tel ég mig vera og hvað þarf ég til að auka hæfni mína?" og „Hver er afstaða mín til fyrirtækis, yfirmanna, samstarfsmanna og undirmanna?"

Lota 2: Stjórnun mannauðs

 • 16 áfangar 
 • Fjallar um meginatriði mannauðsstjórnunar, bæði í skipulagseiningu (deild, sviði, útibúi) og skipulagsheild (fyrirtæki, stofnun).
 • Fjallar um starfsaðstöðu, velferð (s.s. öryggismál, heilsufar), fjarvistir og ýmis vandamál sem fyrirtæki og starfsmenn glíma við - ásamt lausnum.

Lota 3: Fyrirtækið – Skipulag

 • 12 áfangar 
 • Fjallað um innra skipulag fyrirtækja sem stjórnandi/millistjórnandi þarf að hafa þekkingu á og hæfni til að takast á við hverju sinni, s.s stjórnkerfisskipulag og ákvarðanatöku á þeim vettvangi, stefnuvinnu og samkeppnishæfni, formlegt starfsmannahald, gæðakerfi, öryggismál á vinnustað og viðhald tækja, einkum með tilliti til öryggis og framleiðni.

Lota 4: Fyrirtækið – Rekstur

 • 6 áfangar - 7 vikur
 • Stjórnendur / millistjórnendur eru leiddir í gegnum þau atriði í rekstraráætlunum sem þeir þurfa að standa klárir á. Þetta lýtur að markmiðum, ferlum, framleiðnimælingum, hagræðingu og tölulegum rekstrarupplýsingum.

Lota 5: Fyrirtækið í nútíð og framtíð

 • 7 áfangar
 • Sjónum beint að fyrirtækinu í nær- og fjærumhverfi sínu, eigendum, viðskiptavinum, keppinautum, birgjum, stofnunum og stjórnvöldum. Fjallað er um þessa þætti í ljósi stefnu skipulagseiningar, t.d. umhverfis- og samfélagsstefnu.
Kennarar

Hægt er að fræðast um kennarana okkar inn á https://stjornendanam.is/kennarar/

Tímabil
Upphafsdagur
Upphafsdagur Sveigjanlegur
Tímalengd
Verðkr 950.000

Áhugavert námskeið sem vert er að skoða